Coaching voor kind en ouder

Verwijder stress

en spanningen in het gezin

 

Muzikale Ouder-Kind Workshops

…voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar

Muzikaal aan de slag met je baby, peuter of kleuter!

 “Prettoontjes”

Een workshopreeks bestaat uit 4 sessies!

Foto trommels

Ontwikkelingsstimulerend!

Ervaar de kracht van muziek voor de ontwikkeling van jouw kind!

Eerder werd al vastgesteld dat bij kinderen die musiceren de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften, het corpus callosum, groter is. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren… Muziek maken, zelfs op jonge leeftijd, biedt dus heel wat voordelen voor de ontwikkeling van jouw kindje!

Wil jij ook:

 • jouw baby, peuter of kleuter ‘de kracht van muziek’ laten ervaren?
 • op een speelse manier zijn/haar ontwikkeling stimuleren?
 • gewoon ‘samen’ eens iets leuks doen met je kindje?

We gaan zingen (oude traditionele kinderliedjes worden nog eens van onder het stof gehaald), bewegen maar ook experimenteren met muziekinstrumenten op kindermaat en kleurrijke materialen. Je neemt tips mee naar huis hoe je zonder moeite muzikale aspecten kan gaan integreren in de dagelijkse bezigheden.

Het kind wordt vergezeld door een ouder of andere begeleider. Men dient niet over een muzikale basiskennis te bezitten.

Steeds weer superleuk voor kind én ouder!

 

Wat zijn de voordelen van muziek maken op jonge leeftijd?

Op een speelse manier wordt de totale ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

 • De sessies zijn doorweven met stimulansen op motorisch vlak (bewegen).
 • Nieuwe woordenschat wordt aangereikt doordat we handelingen, instrumenten en geluiden gaan benoemen (spraak- en taalontwikkeling).
 • Diverse muzikale ervaringen worden aangereikt, het kind leert zaken te begrijpen waardoor het ook zelf muzikale handelingen kan gaan toepassen en opdrachtjes kan uitvoeren (verstandelijke ontwikkeling).
 • Je kind leert verschillende muzikale parameters (hard/zacht, snel/traag…) begrijpen en toepassen.


  Daarnaast biedt deelname ook een niet te onderschatten stimulans op “sociaal-emotioneel” vlak:

 • De ouder-kind-relatie wordt versterkt.
 • Het kind leert vertrouwen op te bouwen in zichzelf (zelfvertrouwen), maar ook in de ouder, de begeleider en de andere kinderen (vertrouwen in anderen).
 • Je kind leert te luisteren naar anderen, leert contact te maken met anderen en leert zijn beurt af te wachten.

Maak alvast kennis met onze vaste vriend “Piep de Muis”! :

2015-08-10-09-07-37

Deelnameprijs workshopreeks Prettoontjes

Babygroep (van 6 tot 14 maanden)

  € 32

 • 4 sessies van 30 minuten
 • voor kind èn ouder/begeleider

Dreumessen, peuters en kleuters (van 15 maanden tot 4 jaar)

 € 36

 • 4 sessies van 45 minuten
 • voor kind èn ouder/begeleider

Bovenstaande prijzen geldig vanaf oktober-reeks Hasselt.

Prijzen zijn inclusief het gebruik van materialen.

 

Inschrijving

Plaatsen zijn beperkt tot maximum 8 kinderen per groep, gezien de sessies afgestemd zijn op het veelvuldig “in interactie” gaan met de kinderen.

Inschrijving kan via info@kijkeens.be

Graag opgave van de naam van het kind, geboortedatum, naam begeleidende ouder, adres, GSM-nummer en mailadres. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Prettoontjes in kinderdagverblijven, andere kindorganisaties of als verjaardagsworkshop…

Organiseer eens een sessie “Prettoontjes” in je kinderdagverblijf!

Of doe als ouder het kinderdagverblijf eens een sessie “Prettoontjes” cadeau (bij verjaardag van je kind, als afscheidscadeau of andere gelegenheden)!

Of doe jouw kind als verjaardagscadeautje thuis een sessie cadeau: nodig vrienden of familie met kleine kinderen uit en maak er een gezellige bijeenkomst van!

Ik kom graag terplaatse en bezorg jullie kindjes graag een muzikaal momentje volgens volgende voorwaarden:

– Prijs: €30 voor een sessie van 30 minuten / €45 voor een sessie van 45 minuten

– Onkostenvergoeding: €0,345/km

– Voor sessies met ouders aanwezig: min. 1 begeleider per kind met een max. van 8 kindjes per groep. Voor sessies zonder ouders: min. 1 begeleider per 3 kinderen vereist met een max. van 12 kindjes per groep.

– Indien opeenvolgende sessies: 15 minuten pauze tussen de sessies.

 

NIEUW!

Muziek beleven met je ongeboren baby

= Prettoontjes voor zwangere vrouwen

Al tijdens de zwangerschap wil je goed voor je kindje zorgen. De workshop ‘Muziek beleven met je ongeboren baby’ laat je kennis maken met de voordelen van al tijdens de zwangerschap muzikaal aan de slag te gaan met je kindje en reikt hiertoe tips aan.

Het belang van muziek in de zwangerschap?

prettoontjes-voor-zwangerenRond de 20e week in de zwangerschap is de groei van het gehoororgaan en van de auditieve delen van de hersenen voldoende voltooid. Bewegingsreacties van de baby op geluiden (of muziek) kunnen dan al worden waargenomen. Het gehoor is tevens het 1e zintuig dat al ‘af’ is in de baarmoeder. Dit is dan ook de reden waarom liedjes die tijdens de zwangerschap door de moeder gezongen of beluisterd worden na de bevalling door de baby’s worden herkend. Deze herkenning zorgt voor een kalmerend effect op het pasgeboren kind aangezien het doet herinneren aan de veilige baarmoeder.

Als je zingt geniet je baby mee (en daarvoor hoef je geen muzikaal wonder te zijn); de baby voelt de geluidstrillingen van je stembanden aan als een soort massage. Daarenboven kom je zelf in een ontspannende stemming en jouw lichamelijke reactie werkt rechtstreeks positief door op de baby.

Inhoud van een workshop?

 • Als introductie wordt kort toegelicht wat het belang van muziek is tijdens de zwangerschap en erna.
 • Vervolgens gaan we samen muziekactiviteiten doen waarbij het contact tussen jou en je kindje een centrale plaats krijgt. We gaan makkelijke zwangerschapsliedjes of klanken zingen en daarbij bewegen, wiegen en ritmisch tikken op de buik. De liedjes gaan daarbij over dagelijkse bezigheden zoals aanraken, troosten, slapen gaan, eten… zodat je de activiteiten ook thuis kan gaan verderzetten.
 • We sluiten de workshop af met een ontspanningsoefening.

Wat zijn de voordelen als je als zwangere deelneemt aan een muziekworkshop?

 • Je hebt even een momentje voor jezelf samen met de baby, waarop je diep contact kan maken en jezelf kan ontspannen.
 • Je gaat ervaren hoe muziek de band tussen jou en je kind versterkt.
 • Je gaat ervaren dat je geen muzikaal wonder hoeft te zijn om muzikaal aan de slag te gaan met jouw kindje.
 • Je neemt tips mee naar huis waarop je muzikaal aan de slag kan gaan met je ongeboren baby én daarna. Door het verderzetten van de aangeleerde activiteiten na de bevalling zal het kind zich veiliger voelen en vertrouwd met de liedjes en spelletjes die het al kende vanuit de buik.
 • Verder ontmoet je andere zwangere mama’s met mogelijkheid tot uitwisseling van gevoelens, weetjes, vragen…

Voor wie is de workshop bedoeld?

Zwangere vrouwen vanaf ongeveer 24 weken zwangerschap.

Inschrijving

Plaats: Kijk Eens, Huidevetterslaan 33 te 3500 Hasselt

Wanneer? Nieuwe datum wordt spoedig bekend gemaakt.

Een eenmalige workshop kost €12, inclusief het gebruik van muziekinstrumenten en materialen.

Inschrijving kan via info@kijkeens.be  met opgave naam en geboortedatum kind, naam en adres ouders, GSM-nummer en mailadres.

Groepsgrootte: minimum 4 vrouwen per groep, maximum 8.

Like de ‘KIJK EENS’ Facebookpagina en blijf zo op de hoogte van nieuwe reeksen!

Baby’s

van 6 tot 14 maanden

 

Hasselt: Olympia, Kuringersteenweg 242

zaterdagreeks vanaf 02/09/2017, van 9u15 tot 9u45

op zaterdagen 2, 9, 16 en 23 september 2017

 

Heusden-Zolder: Praktijk Invigo, Ringlaan 60/2

zaterdagreeks vanaf 30/09/2017, telkens van 9u15 tot 9u45

op zaterdagen 30 september en 7, 14 en 21 oktober 2017

Inschrijven via info@praktijkinvigo.be

 

Landen: Zorghuis de Maart, Maartstraat 12

zaterdagreeks vanaf 28/10/2017, telkens van 9u15 tot 9u45

op zaterdagen 28/10, 4/11, 18/11 en 2/12

 

Herk-de-Stad: i.s.m. Gezinsbond Herk-de-Stad

zaterdagreeks vanaf 09/12/2017, wellicht van 9u15 tot 9u45

op zaterdagen 9 en 16 december 2017 en 6 en 13 januari 2018

Inschrijvingen gebeuren via Gezinsbond: mailadres en startdatum inschrijvingen volgen. Bij interesse kan je alvast een mail sturen dat ik jou daaromtrent op de hoogte hou.

Dreumessen

van 15 tot 24 maanden

 

Hasselt: Olympia, Kuringersteenweg 242

zaterdagreeks vanaf 02/09/2017, telkens van 10u00 tot 10u45

op zaterdagen 2, 9, 16 en 23 september 2017

 

Heusden-Zolder: Praktijk Invigo, Ringlaan 60/2

zaterdagreeks vanaf 30/09/2017, telkens van 10u00 tot 10u45

op zaterdagen 30 september en 7, 14 en 21 oktober 2017

Inschrijven via info@praktijkinvigo.be

 

Landen: Zorghuis de Maart, Maartstraat 12

zaterdagreeks vanaf 28/10/2017, telkens van 10u00 tot 10u45

op zaterdagen 28/10, 4/11, 18/11 en 2/12

 

Herk-de-Stad: i.s.m. Gezinsbond Herk-de-Stad

zaterdagreeks vanaf 09/12/2017, wellicht van 10u00 tot 10u45

op zaterdagen 9 en 16 december 2017 en 6 en 13 januari 2018

Inschrijvingen gebeuren via Gezinsbond: mailadres en startdatum inschrijvingen volgen. Bij interesse kan je alvast een mail sturen dat ik jou daaromtrent op de hoogte hou.

 

Peuters en Kleuters

van 25 maanden tot 4 jaar

(grens voor 4-jarigen = t.e.m. 1e kleuterklas)

 

 

Hasselt: Olympia, Kuringersteenweg 242

zaterdagreeks vanaf 02/09/2017, van 11u00 tot 11u45

op zaterdagen 2, 9, 16 en 23 september 2017

 

Heusden-Zolder: Praktijk Invigo, Ringlaan 60/2

zaterdagreeks vanaf 30/09/2017, telkens van 11u00 tot 11u45

op zaterdagen 30 september en 7, 14 en 21 oktober 2017

Inschrijven via info@praktijkinvigo.be

 

Landen: Zorghuis de Maart, Maartstraat 12

zaterdagreeks vanaf 28/10/2017,

groep 1 – telkens van 11u00 tot 11u45 (VOLZET)

groep 2 – telkens van 12u15 tot 13u00

op zaterdagen 28/10, 4/11, 18/11 en 2/12

 

 

Herk-de-Stad: i.s.m. Gezinsbond Herk-de-Stad

zaterdagreeks vanaf 09/12/2017, wellicht van 11u00 tot 11u45

op zaterdagen 9 en 16 december 2017 en 6 en 13 januari 2018

Inschrijvingen gebeuren via Gezinsbond: mailadres en startdatum inschrijvingen volgen. Bij interesse kan je alvast een mail sturen dat ik jou daaromtrent op de hoogte hou.

 

Prettoontjes in kinderdagverblijven of andere kindorganisaties

of Prettoontjes als verjaardagsfeestje

 

Contacteer me zeker voor meer info.

Ik kom graag terplaatse.

Foto 2 sjaaltjes

Prettoontjes voor zwangere vrouwen

“muziek beleven met je ongeboren kind”

 

Hasselt: Kijk Eens, Huidevetterslaan 33

nieuwe datum wordt spoedig bekend gemaakt