Coaching voor kind en ouder

Verwijder stress

en spanningen in het gezin

 

Hoe ga ik met mijn kind om dat voor het minste lijkt te ‘ontploffen’?

Herken jij dit?

  • Je zegt tegen je spelend kind ‘Doe je jas aan want we gaan winkelen!’ en je krijgt protest alom.
  • Je wilt jouw peuter de kleren aandoen en er volgt tegenstribbeling en geschreeuw.
  • Of je wilt het de tanden poetsen en het houdt de lippen stijf op elkaar en begint in het rond te slaan.
  • Je wilt dat je kind zijn bord leeg eet voordat het zijn ijsje krijgt maar het eist al na enkele happen met veel vertier zijn dessertje op.

We kennen allemaal wel situaties waarin onze kinderen op onze vragen reageren met gezeur, geween, tegenstribbeling of zelfs agressief gedrag.

Deze situaties kunnen je als ouder zwaar op je gemoed wegen. Je relatie met je kind verzuurt èn deze ruzies vormen een zware belemmering voor jouw dagelijkse bezigheden. Je verliest immers kostbare tijd. Je wilt verder met jouw eigen activiteiten want er moet nog veel gebeuren, maar je wordt telkens tegengehouden door je tegenstribbelend kind. ‘Wat een moeilijk kind’ zeggen we dan gemakkelijk, ‘het wilt niet luisteren’… Is dat zo? Misschien heb je gewoon een ‘inflexibel kind’.

Bij inflexibele kinderen kunnen kleine wijzigingen in de dagstructuur of in zaken waar ze op gerekend hebben een ‘trigger’ vormen voor explosief (agressief) gedrag. Dit heeft dan niets te maken met ‘niet willen luisteren’ of ‘je zin willen doordrijven’. Deze kinderen hebben gewoonweg moeite om met veranderingen en frustraties om te gaan. Het is voor hen moeilijk om flexibel op situaties te reageren waardoor het ontaart in ‘een kortsluiting’ bij het kind.

 

Gelukkig kan je de ‘ontploffingen’ van je kind zelfs op korte termijn tot een mimimum herleiden. Leer jouw kind op volgende manier te gaan benaderen.

1. Start met de situatie te optimaliseren zodat het kind minder vaak tegen prikkels aanloopt waar het problemen mee heeft. Dit kan inhouden dat je als ouders (een tijdje) minder grenzen gaat stellen. Zoek manieren om beter aan te sluiten bij de behoefte en ontwikkeling van het kind.

  •     Reageer empathisch: Bv. vertel je kind dat je begrijpt dat het fijn aan het spelen is en dat het misschien niet dadelijk met zijn spel kan stoppen.
  •     Definiëer het probleem: Verduidelijk jouw behoefte/doel. Bv. we moeten gaan winkelen anders hebben we straks geen eten in huis.
  •     Nodig het kind uit mee te denken over een oplossing: Overleg met je kind, nadat je jouw beweegredenen hebt duidelijk gemaakt, hoe jullie tot een plan kunnen komen dat tegemoet komt aan beider wensen. Bv. Binnen hoeveel minuutjes gaan we de piama aandoen, wanneer denk je een pauze te kunnen inlassen in je spel…

Zo kom je in een positie waarin het kind ‘ ruimte’ heeft om SAMEN de verandering te overwegen en te verwerken. De ‘kortsluitingen’ bij je kind èn de voor jou ‘onplezierige’ momenten kunnen op deze manier snel verminderen.

2. Door het kind een tijdlang op deze manier te gaan benaderen vergroot de vaardigheid van je kind om flexibeler om te gaan met prikkels. Ze leren zo immers de voor- en nadelen van meerdere toekomstscenario’s te overwegen.

 

Kortom: Door SAMEN na te denken over VERSCHILLENDE oplossingen leren kinderen flexibel denken.

Inflexibele kinderen gedragen zich niet agressief om hun zin door te drijven, ze ‘ontploffen’ eerder omdat ze niet met frustraties en plotse veranderingen kunnen omgaan. Het coachen van zo’n kind naar ‘meer flexibel denken’ biedt verlichting in de probleemsituaties, zowel voor het kind àls voor de ouder.

 

Heb jij een kind dat boos of agressief wordt bij de minste verandering in de dagstructuur of andere zaken waar het op gerekend had? Ik kan jouw kind coachen naar ‘meer flexibel denken’ waardoor de situaties waarin deze problemen voorkomen worden verlicht.

Neem vandaag nog contact op via 0494/43 22 10 en ik geef jou als ouder handvaten hoe je met dergelijke ‘ontploffingen’ van je kind kan omgaan zodat de rust in huis snel weerkeert.