Coaching voor kind en ouder

Verwijder stress

en spanningen in het gezin

 

Kindercoaching

De 4 B’s: blij, bedroefd, boos en bang.

Ik richt me eerder op de individuele begeleiding afgestemd op de persoon zelf en de weg die hij/zij al heeft afgelegd, en ga daarbij vooral oorzakelijk en preventief tewerk. Dit betekent dat ik me niet, zoals een andere kindercoach, louter op spel- en gespreksvormen richt bij kinderen. Ik tracht terug te gaan naar de oorzaak van het uit evenwicht zijn en wil graag ‘daar’ helpen herstellen. Kan het zijn dat er gebeurtenissen uit het verleden (tijdens zwangerschap, geboorteproces, kinderjaren,…) nog altijd een invloed op het kind hebben? Vandaar dat ik bij kinderen meer de lichaamsgerichte methodieken inzet (zoals kleurenpunctuur of Access Bars) i.p.v. enkel met ze in gesprek te gaan. Elk van deze methodieken hebben zeker al hun nut bewezen, ongeacht de leeftijd van het kind (rustiger worden, minder boos, minder angstig, meer zelfvertrouwen, …) .

Ook bied ik jouw kind tips & trics aan die het bij zichzelf thuis of in de klas kan gaan toepassen om meer rust en evenwicht te ervaren.

Anderzijds kan het ook zijn dat onderling besloten wordt om “met de ouder aan de slag gaan, voor het kind”! Voordeel is dat ik jouw kind niet altijd hoef te zien en we niet nogmaals extra druk bij hen moeten gaan leggen. Jouw kind hoeft in dit geval dus niet altijd mee op consultatie!

In een intakegesprek (zonder aanwezigheid van jouw kind), waarin jij vertelt over wat er speelt in het leven van jouw kind leg ik je uit welke mogelijkheden ik zie om “met” of “voor” jouw kind aan de slag te gaan.

💙💙💙