Coaching voor kind en ouder

Verwijder stress

en spanningen in het gezin

 

Muzikale Ouder-Kind Workshops

…voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar

Muzikaal aan de slag met je baby, peuter of kleuter!

 “Prettoontjes”

Een workshopreeks bestaat uit 4 sessies!

Foto trommels

Ontwikkelingsstimulerend!

Ervaar de kracht van muziek voor de ontwikkeling van jouw kind!

Eerder werd al vastgesteld dat bij kinderen die musiceren de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften, het corpus callosum, groter is. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren… Muziek maken, zelfs op jonge leeftijd, biedt dus heel wat voordelen voor de ontwikkeling van jouw kindje!

Wil jij ook:

 • jouw baby, peuter of kleuter ‘de kracht van muziek’ laten ervaren?
 • op een speelse manier zijn/haar ontwikkeling stimuleren?
 • gewoon ‘samen’ eens iets leuks doen met je kindje?

We gaan zingen (oude traditionele kinderliedjes worden nog eens van onder het stof gehaald), bewegen maar ook experimenteren met muziekinstrumenten op kindermaat en kleurrijke materialen. Je neemt tips mee naar huis hoe je zonder moeite muzikale aspecten kan gaan integreren in de dagelijkse bezigheden.

Het kind wordt vergezeld door een ouder of andere begeleider. Men dient niet over een muzikale basiskennis te bezitten.

Steeds weer superleuk voor kind én ouder!

 

Wat zijn de voordelen van muziek maken op jonge leeftijd?

Op een speelse manier wordt de totale ontwikkeling van het kind gestimuleerd.

 • De sessies zijn doorweven met stimulansen op motorisch vlak (bewegen).
 • Nieuwe woordenschat wordt aangereikt doordat we handelingen, instrumenten en geluiden gaan benoemen (spraak- en taalontwikkeling).
 • Diverse muzikale ervaringen worden aangereikt, het kind leert zaken te begrijpen waardoor het ook zelf muzikale handelingen kan gaan toepassen en opdrachtjes kan uitvoeren (verstandelijke ontwikkeling).
 • Je kind leert verschillende muzikale parameters (hard/zacht, snel/traag…) begrijpen en toepassen.


  Daarnaast biedt deelname ook een niet te onderschatten stimulans op “sociaal-emotioneel” vlak:

 • De ouder-kind-relatie wordt versterkt.
 • Het kind leert vertrouwen op te bouwen in zichzelf (zelfvertrouwen), maar ook in de ouder, de begeleider en de andere kinderen (vertrouwen in anderen).
 • Je kind leert te luisteren naar anderen, leert contact te maken met anderen en leert zijn beurt af te wachten.

Maak alvast kennis met onze vaste vriend “Piep de Muis”! :

2015-08-10-09-07-37

Deelnameprijs workshopreeks Prettoontjes

Babygroep (van 6 tot 14 maanden)

  € 32

 • 4 sessies van 30 minuten
 • voor kind èn ouder/begeleider

Dreumessen, peuters en kleuters (van 15 maanden tot 4 jaar)

 € 36

 • 4 sessies van 45 minuten
 • voor kind èn ouder/begeleider

Bovenstaande prijzen geldig vanaf oktober-reeks Hasselt.

Prijzen zijn inclusief het gebruik van materialen.

 

Inschrijving

Plaatsen zijn beperkt tot maximum 8 kinderen per groep, gezien de sessies afgestemd zijn op het veelvuldig “in interactie” gaan met de kinderen.

Inschrijving kan via info@kijkeens.be

Graag opgave van de naam van het kind, geboortedatum, naam begeleidende ouder, adres, GSM-nummer en mailadres. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Prettoontjes in kinderdagverblijven of andere kindorganisaties…

Organiseer eens een sessie “Prettoontjes” in je kinderdagverblijf!

Of doe als ouder het kinderdagverblijf eens een sessie “Prettoontjes” cadeau (bij verjaardag van je kind, als afscheidscadeau of andere gelegenheden)!

Ik kom graag terplaatse en bezorg jullie kindjes graag een muzikaal momentje volgens volgende voorwaarden:

– Prijs: €30 voor een sessie van 30 minuten / €45 voor een sessie van 45 minuten

– Onkostenvergoeding: €0,346/km

– Voor sessies met ouders aanwezig: min. 1 begeleider per kind met een max. van 8 kindjes per groep. Voor sessies zonder ouders: min. 1 begeleider per 3 kinderen vereist met een max. van 12 kindjes per groep.

– Indien opeenvolgende sessies: 15 minuten pauze tussen de sessies.

 

Like de ‘KIJK EENS’ Facebookpagina en blijf zo op de hoogte van nieuwe reeksen!

Baby’s

van 6 tot 14 maanden

 

Herk-de-Stad: i.s.m. Gezinsbond Herk-de-Stad

zaterdagreeks vanaf 09/12/2017, van 9u15 tot 9u45

op zaterdagen 9 en 16 december 2017 en 6 en 13 januari 2018

Inschrijven via Gezinsbond: yolande.schats@telenet.be

 

Hasselt: Olympia, Kuringersteenweg 242

zaterdagreeks vanaf 20/01/2018, van 9u15 tot 9u45

op zaterdagen 20 en 27 januari, en 3 en 10 februari 2018

 

Landen: Zorghuis de Maart, Maartstraat 12

nieuwe zaterdagreeks volgt in het voorjaar 2018

 

Heusden-Zolder: Praktijk Invigo, Ringlaan 60/2

nieuwe zaterdagreeks volgt in het voorjaar 2018

Dreumessen

van 15 tot 24 maanden

 

 

Herk-de-Stad: i.s.m. Gezinsbond Herk-de-Stad

zaterdagreeks vanaf 09/12/2017, van 10u00 tot 10u45

op zaterdagen 9 en 16 december 2017 en 6 en 13 januari 2018

Inschrijven via Gezinsbond: yolande.schats@telenet.be

 

Hasselt: Olympia, Kuringersteenweg 242

zaterdagreeks vanaf 20/01/2018, telkens van 10u00 tot 10u45

op zaterdagen 20 en 27 januari, 3 en 10 februari 2018

 

Landen: Zorghuis de Maart, Maartstraat 12

nieuwe zaterdagreeks volgt in het voorjaar 2018

 

Heusden-Zolder: Praktijk Invigo, Ringlaan 60/2

nieuwe zaterdagreeks volgt in het voorjaar 2018

Peuters en Kleuters

van 25 maanden tot 4 jaar

(grens voor 4-jarigen = t.e.m. 1e kleuterklas)

 

Herk-de-Stad: i.s.m. Gezinsbond Herk-de-Stad

zaterdagreeks vanaf 09/12/2017, van 11u00 tot 11u45

op zaterdagen 9 en 16 december 2017 en 6 en 13 januari 2018

Inschrijven via Gezinsbond: yolande.schats@telenet.be

 

Hasselt: Olympia, Kuringersteenweg 242

zaterdagreeks vanaf 20/01/2018, van 11u00 tot 11u45

op zaterdagen 20 en 27 januari, 3 en 10 februari 2018

 

Landen: Zorghuis de Maart, Maartstraat 12

nieuwe zaterdagreeks volgt in het voorjaar 2018

 

Heusden-Zolder: Praktijk Invigo, Ringlaan 60/2

nieuwe zaterdagreeks volgt in het voorjaar 2018

Prettoontjes in kinderdagverblijven of andere kindorganisaties

 

Contacteer me zeker voor meer info.

Foto 2 sjaaltjes

Prettoontjes voor zwangere vrouwen

“muziek beleven met je ongeboren kind”

 

Ook voor zwangeren hebben we een aanbod. Contacteer me voor meer info.