Coaching voor kind en ouder

Verwijder stress

en spanningen in het gezin

 

Omarm je eigen schaduw

Schaduwwerk

Schaduwwerk is nodig om je terug in je eigen kracht te laten komen, om te leren waar je voor voorbestemd bent of bedoeld bent om te leren in dit leven. Pas als je je schaduwkant gaat omarmen kan je je leven terug beter navigeren.

Heb geen weerstand tegen schaduwwerk, want je schaduwkanten worden dan gewoon luider totdat je er iets mee gaat doen. Het universum brengt uiteindelijk als het ware een situatie op je pad dat je niet meer anders kan dan iets, wat opgeruimd mag worden, onder ogen te zien. Laat het dus niet zover komen en neem zelf het heft in handen.

Eigenlijk hebben we 2 schaduwkanten: onze bewuste schaduwkant en onze onbewuste schaduwkant.

Onze bewuste schaduwkant zijn de dingen waarvan je zegt ‘had ik dat maar niet gedaan’ of ‘ik wou dat ik zo niet was’.  Je ziet het al van jezelf, het is reeds bij je bewust. Je weet ook dat je er iets moet gaan aan doen of werkt er ondertussen al aan.

Onze onbewuste schaduwkant is echter veel belangrijker voor onze zielengroei! Hierbij gaat het over gedrag dat we niet weten dat we het doen. Het is zelfs zo dat als anderen ons erop wijzen dat we het gaan ontkennen (nee zo ben ik niet). Deze onbewuste schaduwkant is onder invloed van conditioneringen, programmeringen, meestal verworven in de jonge kindertijd. Dit kunnen dingen zijn die ons opgelegd zijn vanuit de maatschappij, onze opvoeders,… maar het kan evengoed zijn dat jij jezelf deze dingen hebt aangepraat (bv. ik ga maar hard mijn best doen om te helpen want mijn moeder heeft het al zo zwaar met een bepaalde situatie).

Dus, waar zitten jouw angsten, waar voel je nog boosheid over, schaamtegevoelens, schuldgevoelens,… Laten we op zoek gaan naar je eigen waarheid.

Methodieken die ik inzet om jouw schaduwkant te gaan belichten is spiegelwerk, het gebruik van dieperliggende betekenis van woorden die je gebruikt om je situatie toe te lichten of situaties waar je tegenaan loopt, voeloefeningen en meditatie- of grondingstechnieken.

💙💙💙