Coaching voor kind en ouder

Verwijder stress

en spanningen in het gezin

 

Toepassingsgebied

Mijn methodieken kunnen verlichting brengen bij een heel scala aan klachten, zowel bij KINDEREN als VOLWASSENEN!

‘Verlichting’ in de zin van:

 • Het onderliggende wordt ‘belicht’ zodat je inzicht krijgt: Waarom ervaar ik dit? Wat wil het me duidelijk maken?
 • Door dit inzicht te krijgen ‘verlichten’ (verminderen/verdwijnen) de klachten.

Graag haal ik hier even bij aan dat ik dus meer op de (onderliggende) mentale en emotionele klachten werk dan louter op de pure fysieke klachten…

Kinderen:

geboortetrauma’s:

 • te vroeg/te laat geboren
 • keizersnede
 • tangverlossing
 • weeënopwekkers
 • prenatale gebeurtenissen

ontwikkelingsachterstand (taalkundig, motorisch, psychisch)

leermoeilijkheden:

 • problemen met spraak/luisteren
 • dyslexie
 • concentratieproblemen

opvallende gedragspatronen:

 • driftbuien/frustratie, emotionele spanningen, het zich afzetten tegen anderen/ouders
 • bedplassen
 • slaapproblematiek
 • angsten allerlei/faalangst
 • teruggetrokkenheid, moeilijkheden in de sociale omgang
 • belemmerende overtuigingen: weinig zelfvertrouwen (ik kan niets), weinig zelfbewustzijn
 • motivatiegebrek
 • ADHD / ADD / ASS
 • hoogsensitiviteit/hooggevoeligheid

vaak terugkerende lichamelijke klachten (en dan meerbepaald het ‘onderliggende’ aspect hiervan):

 • ontstekingen keel/oor
 • verkoudheden
 • lymfatische reacties
 • verminderd immuunsysteem
 • constipatie/diarree
 • hoofdpijn
 • nek/schouder/rugklachten
 • maag/buikklachten
 • huidaandoeningen
 • allergie
 • ademhalingsproblemen
 • chronische pijn

Volwassenen:

Alle bovenstaande klachten, maar evenzeer:

 • algehele vermoeidheid, depressie, burn-out-syndroom
 • hormonale verstoringen
 • duizeligheid
 • slaapstoornissen
 • vruchtbaarheidsproblematiek
 • terugkerende belastende patronen (vader, moeder, anderen)
 • innerlijke conflicten